You are here

Livscykelomvårdnad

Livscykelomvårdnad innebär ett systematiskt, konsekvent, omfattande och professionellt arbetssätt för underhåll, med stöd av verktyg och processer i världsklass.

Mesta möjliga livscykelvärde uppnås genom maximal produktivitet i form av körtid och en minimering av de kostnader som stillestånd innebär. Det räcker inte att bara hålla kranarna igång. Vi vill uppnå högsta produktivitet under varje skift. Vi har som mål att leverera mätbara förbättringar av säkerhet och produktivitet som kan rapporteras och granskas, för att på så sätt visa avkastning på investeringen.

Våra kranexperter använder en systematisk risk- och rekommendationsmetod för bedömningen och en konsultativ planerings- och granskningsprocess för kontinuerliga förbättringar av säkerheten och produktiviteten.

Prediktivt underhåll
Vi utnyttjar tillståndsövervakning, avancerade inspektioner och sensordata/analys för att förutsäga komponent- eller utrustningsfel.

Inspektioner för förebyggande underhåll
Vi indentifierar risker och förbättringsmöjligheter som stödjer gällande rgler och standarder.

Avhjälpande underhåll och ombyggnationer
Riktar in sig på säkerhets- och produktivitetsfrågor och utnyttjar förbättringsmöjligheter.

Konsulttjänster
Våra specialister kan med hjälp av avancerad teknik göra djupare analyser på kranen, och dess komponenter. Analyserna sammanställs i en rapport som underlättar ert beslutsfattande.

Moderniseringstjänster
Förlänger utrustningens ekonomiska livslängd, skapar förbättrad kapacitet, hastighet, lyftkapacitet och säkerhet.

Ny utrustning och reservdelar
Tillhandahåller ny eller utbytesutrustning samt reservdelar till alla kända fabrikat.