You are here

Livscykelomvårdnad

Livscykelomvårdnad innebär ett systematiskt, konsekvent, omfattande och professionellt arbetssätt för underhåll, med stöd av verktyg och processer i världsklass.

Mesta möjliga livscykelvärde uppnås genom maximal produktivitet i form av körtid och en minimering av de kostnader som stillestånd innebär. Det räcker inte att bara hålla kranarna igång. Vi vill uppnå högsta produktivitet under varje skift. Vi har som mål att leverera mätbara förbättringar av säkerhet och produktivitet som kan rapporteras och granskas, för att på så sätt visa avkastning på investeringen.

Våra kranexperter använder en systematisk risk- och rekommendationsmetod för bedömningen och en konsultativ planerings- och granskningsprocess för kontinuerliga förbättringar av säkerheten och produktiviteten.

Inspektioner för förebyggande underhåll identifierar risker och förbättringsmöjligheter samtidigt som de bidrar till efterlevnad av regler och standarder.

Felavhjälpande underhåll och eftermonteringar riktar in sig på säkerhets- och produktivitetsfrågor och utnyttjar förbättringsmöjligheter.

Konsulttjänster underlättar beslutsfattandet och upptäcker eventuella problem med hjälp av teknik och utbildade specialister.

Moderniseringstjänster förlänger utrustningens ekonomiska livslängd och skapar förbättrad kapacitet, hastighet, lyftkapacitet och lastkontroll.

Ny utrustning tillhandahåller ny utrustning eller utbytesutrustning.