Säkerheten är allt

Vi vill att våra anställda och kunder ska komma hem helskinnade varje kväll. För Konecranes är inget jobb så viktigt och ingen service så brådskande att vi inte kan ta oss tid att utföra vårt arbete säkert och korrekt.

Lyfta produktiviteten

Stilleståndstid kostar pengar, men vi vill också säkerställa att du får ut mesta möjliga av den produktiva tiden. Vid sidan av säkerheten är ökad produktivitet vårt främsta fokus.

Konecranes service

Vi tillhandahåller specialiserade underhållstjänster och reservdelar för alla typer och märken av industrikranar, lyftar och hamnutrustning – från enskild utrustning till hela verksamheter. Vårt mål är att förbättra säkerheten och produktiviteten för våra kunders verksamheter.

Varför ska du välja Konecranes?

600 platser världen över

2 miljoner servicebesök årligen

14 000 fjärranslutningar

740 000 utrustningsenheter med underhållsavtal

 

konecranes_service.jpg
+ + + + +  Inspections & preventive maintenance  Corrective maintenance & retrofits  Consultation services  Modernizations services  New equipment

Vår metod för kranunderhåll

Omvårdnad under hela livscykeln resulterar i mesta möjliga livscykelvärde, det vill säga maximal produktivitet i form av körtid och minimering av de kostnader som stillestånd innebär.

Våra kranexperter använder en systematisk risk- och rekommendationsmetod för bedömningen och en konsultativ planerings- och granskningsprocess för kontinuerliga förbättringar av säkerheten och produktiviteten.

Inspektioner och förebyggande underhåll

Identifierar risker och förbättringsmöjligheter, samt underlättar efterlevnad av riktlinjer och standarder.

Felavhjälpande underhåll och eftermonteringar

Riktar in sig på säkerhets- och produktivitetsfrågor och identifierar förbättringsmöjligheter.

Konsultationstjänster

Underlättar beslutsfattandet och upptäcker eventuella problem med hjälp av teknik och utbildade specialister.

Moderniseringstjänster

Förlänger utrustningens ekonomiska livslängd och skapar förbättrad kapacitet, hastighet, lyftkapacitet och lastkontroll.

Ny utrustning

Tillhandahåller ny utrustning eller utbytesutrustning.

Omvårdnad under livscykeln

En omfattande och systematisk metod för underhåll som stöds av verktyg och processer i världsklass.

Konecranes serviceprogram

Från första KONTAKTEN till vår professionella bedömning av SKICKET på din utrustning, till förebyggande underhåll och konsultationstjänster som ger optimal OMVÅRDNAD kan Konecranes skräddarsy ett serviceprogram som lyfter din verksamhet. När ett ömsesidigt ÅTAGANDE görs om outsourcing av underhållet eller när KOMPLETT outsourcing av underhåll och materialhantering krävs har Konecranes den erfarenhet och de resurser som krävs för att hjälpa dig att uppfylla verksamhetens mål.

KONTAKTA DITT SERVICEKONTOR

Vi kan svara snabbt när du KONTAKTAR oss om reservdelar, haverier och annat som kräver snabba åtgärder.

INSPEKTIONSPROGRAMMET SKICK

Om ni inte är redo att outsourca ert förebyggande underhåll kan vårt inspektionsprogram SKICK hjälpa er att efterleva inspektionskraven i de lokala bestämmelserna och vara till stöd för era egna underhållsåtgärder.

CARE-PROGRAMMET FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Grunden för livscykelomvårdnad är inspektioner och förebyggande underhåll. Vi skräddarsyr CARE-programmet för förebyggande underhåll efter er verksamhet och tar hänsyn till krananvändning, driftsmiljö, driftsklass, tillverkarens rekommendationer samt lokala regelverk.

UNDERHÅLLSPROGRAMMET ÅTAGANDE

Om du vill utnyttja fördelarna med bred outsourcing av underhållet kan vårt underhållsprogram ÅTAGANDE skräddarsys efter era behov.

UNDERHÅLLS- OCH DRIFTSPROGRAMMET KOMPLETT

Om ni vill outsourca hela materialhanteringsprocessen, inklusive drift och underhåll, kan vårt underhålls- och driftsprogram KOMPLETT vara lösningen.