Säkerheten är allt

Vi vill att våra anställda och kunder ska komma hem helskinnade varje kväll. För Konecranes är inget jobb så viktigt och ingen service så brådskande att vi inte kan ta oss tid att utföra vårt arbete säkert och korrekt.

Lyfta produktiviteten

Stilleståndstid kostar pengar, men vi vill också säkerställa att du får ut mesta möjliga av den produktiva tiden. Vid sidan av säkerheten är ökad produktivitet vårt främsta fokus.

Konecranes service

Vi tillhandahåller specialiserade underhållstjänster och reservdelar för alla typer och märken av industrikranar, lyftar och hamnutrustning – från enskild utrustning till hela verksamheter. Vårt mål är att förbättra säkerheten och produktiviteten för våra kunders verksamheter.

Varför ska du välja Konecranes?

600 platser världen över

2 miljoner servicebesök årligen

14 000 fjärranslutningar

740 000 utrustningsenheter med underhållsavtal

 

konecranes_service.jpg
+ + + + +  Inspections & preventive maintenance  Corrective maintenance & retrofits  Consultation services  Modernizations services  New equipment

Vår metod för kranunderhåll

Omvårdnad under hela livscykeln resulterar i mesta möjliga livscykelvärde, det vill säga maximal produktivitet i form av körtid och minimering av de kostnader som stillestånd innebär.

Våra kranexperter använder en systematisk risk- och rekommendationsmetod för bedömningen och en konsultativ planerings- och granskningsprocess för kontinuerliga förbättringar av säkerheten och produktiviteten.

Inspektioner och förebyggande underhåll

Identifierar risker och förbättringsmöjligheter, samt underlättar efterlevnad av riktlinjer och standarder.

Felavhjälpande underhåll och eftermonteringar

Riktar in sig på säkerhets- och produktivitetsfrågor och identifierar förbättringsmöjligheter.

Konsultationstjänster

Underlättar beslutsfattandet och upptäcker eventuella problem med hjälp av teknik och utbildade specialister.

Moderniseringstjänster

Förlänger utrustningens ekonomiska livslängd och skapar förbättrad kapacitet, hastighet, lyftkapacitet och lastkontroll.

Ny utrustning

Tillhandahåller ny utrustning eller utbytesutrustning.

Omvårdnad under livscykeln

En omfattande och systematisk metod för underhåll som stöds av verktyg och processer i världsklass.

Konecranes serviceprogram

Från första KONTAKTEN till vår professionella bedömning av SKICKET på din utrustning, till förebyggande underhåll och konsultationstjänster som ger optimal OMVÅRDNAD kan Konecranes skräddarsy ett serviceprogram som lyfter din verksamhet. När ett ömsesidigt ÅTAGANDE görs om outsourcing av underhållet eller när KOMPLETT outsourcing av underhåll och materialhantering krävs har Konecranes den erfarenhet och de resurser som krävs för att hjälpa dig att uppfylla verksamhetens mål.

KONTAKTA DITT SERVICEKONTOR

Vi kan svara snabbt när du KONTAKTAR oss om reservdelar, haverier och annat som kräver snabba åtgärder.

INSPEKTIONSPROGRAMMET SKICK

Om ni inte är redo att outsourca ert förebyggande underhåll kan vårt inspektionsprogram SKICK hjälpa er att efterleva inspektionskraven i de lokala bestämmelserna och vara till stöd för era egna underhållsåtgärder.

CARE-PROGRAMMET FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Grunden för livscykelomvårdnad är inspektioner och förebyggande underhåll. Vi skräddarsyr CARE-programmet för förebyggande underhåll efter er verksamhet och tar hänsyn till krananvändning, driftsmiljö, driftsklass, tillverkarens rekommendationer samt lokala regelverk.

UNDERHÅLLSPROGRAMMET ÅTAGANDE

Om du vill utnyttja fördelarna med bred outsourcing av underhållet kan vårt underhållsprogram ÅTAGANDE skräddarsys efter era behov.

UNDERHÅLLS- OCH DRIFTSPROGRAMMET KOMPLETT

Om ni vill outsourca hela materialhanteringsprocessen, inklusive drift och underhåll, kan vårt underhålls- och driftsprogram KOMPLETT vara lösningen.

Kraninspektioner och förebyggande underhåll

Konecranes kan utföra både obligatoriska och förebyggande inspektioner för att uppfylla lokala bestämmelser. Förebyggande underhåll är nödvändigt för att hålla utrustningen i bra skick. Det kan innefatta visuella kontroller och rutinmässigt underhållsarbete, som att justera och smörja detaljer och byta förslitningsdelar. Fråga din Konecranes-representant hur TRUCONNECT® Fjärrövervakning kan användas för att vägleda dig i dina underhållsbeslut.

 

crane_inspections_and_pm.png

Felavhjälpande underhåll och eftermontering

Vid inspektioner och förebyggande underhåll upptäcks ibland komponentfel som måste åtgärdas. På många platser kräver lagen att reparationer görs i rätt tid.

Ibland är det bättre att byta en komponent än att reparera den. Eftermonteringar är ofta relativt enkla att utföra och det är ekonomiskt att lägga till nya funktioner och ny teknik till en befintlig traverskran.

corrective_maintenance_and_retrofits_820.png

Konsultationstjänster

Ibland kan det behövas en mer detaljerad bedömning än vad som är möjligt vid regelbundna inspektioner och förebyggande underhåll. Våra konsultationstjänster uppfyller det behovet med hjälp av avancerad teknik och utbildade specialister när en djupare undersökning av din kran och dess komponenter krävs.

 

consultation_services_818.png

Kranmoderniseringar

Moderniseringar kan innebära en total omvandling av en befintlig kran som alternativ till att byta ut den. Vanlig moderniseringar är byte av lyftar, vagnar, förarhytter och kontroller för att öka kapacitet, hastighet, användningsområde eller lastkontroll.

crane_modernizations.png

Delar till alla kranmärken och modeller

Det spelar ingen roll vem som har tillverkat kranen. Vi kan tillhandahålla de delar du behöver när du behöver dem. Om vi inte har det du behöver i lager kan vi konstruera och tillverka en specialdel. Vi har också tillgång till oräkneliga OEM-ritningar så att vi kan tillverka delar till utrustning som inte längre produceras.

parts_820.png

Kontaktuppgifter för reservdelar

Välj ett land för att visa kontaktinformationen för det distributionscenter för reservdelar som ligger närmast.

Afghanistan Phone: +971 4815 6800
Africa (Sub-Saharan area) Phone: +27(0) 11 8642800
+27(0) 76 2738842
Australia
Austria Phone: +43 59 302 2000
Bahrain Phone: +971 4815 6800
Belgium Phone: +32 13 53 96 60
Canada Phone: 1.800.267.5663
China Phone: +86 21 2606 1201
Denmark Phone: +45 4655 0814
Egypt Phone: +971 4815 6800
Estonia Phone: +372 6119 062
Finland Phone: +358 20 427 4430
France Phone: +33 02 38 71 94 00
Germany Phone: +49 51 1770 4333
Greece Phone: +306951970970
India Phone: +91 20 400 47470
Indonesia Phone: +62 81 1150 9767
Iran Phone: +971 4815 6800
Iraq Phone: +971 4815 6800
Ireland Phone: +44 (0) 1332 697700
Out of Hours: +44 (0) 771 7344915
Jordan Phone: +971 4815 6800
Kuwait Phone: +971 4815 6800
Lebanon Phone: +971 4815 6800
Luxemburg Phone: +32 13 53 96 60
Malaysia Phone: +60 3 7880 3100
Mexico Phone: +52.55.5077.1670 / +52.81.8196.5300
Netherlands Phone: +31 299 488832
New Guinea
New Zealand
Norway Phone: 22 07 97 00
Oman Phone: +971 4815 6800
Pakistan Phone: +971 4815 6800
Philippines Phone: +632 584 4606
Qatar Phone: +971 4815 6800
Russia Phone: +7 812 325 70 07
Saudi Arabia Phone: +966 133441739
Toll free: 8002470133
Singapore Phone: +65 6861 2233
South Africa Phone: +27 (0)11 898 3500
Spain Phone: 0034 902 419 420
Sweden Phone: 044 18 8400
Syria Phone: +971 4815 6800
Thailand Phone: +66 3834 8305
UAE Phone: +971 4 881 5581
United Kingdom Phone: +44 (0) 1332 697700
Out of Hours: +44 (0) 771 7344915
Vietnam Phone: +84 8 6296 1948
Yemen Phone: +971 4815 6800
USA Phone: 1.800.727.8774 Website: http://www.craneproparts.com
Other countries Phone: +358 20 427 11

Truconnect® Fjärrtjänsten

Tekniken har revolutionerat hur vi inhämtar, delar och konsumerar information. Med TRUCONNECT får du fördelarna med industriellt internet i materialhanteringen genom att data, maskiner och människor kopplas samman.

truconnect_tall_fix.png