You are here

TRUCONNECT® Produktionseffektivitet

MÄT EFFEKTIVITETEN HOS DITT MASKINVERKTYG

TRUCONNECT® Produktionseffektivitet är utformat för att mäta OEE-faktorn (Overall Equipment Efficiency) hos maskinverktyg. Den här tjänsten loggar användningsdata via fjärranslutningar så att du får beslutsunderlag för effektivitetsökningar i produktionen. Du får också hjälp att förstå hur du kan minimera onödiga stillestånd, stopp och justeringstider för utrustningen.

KUNDSUPPORT FÖR SERVICEÖVERVAKNING AV MASKINVERKTYG

Vi installerar maskinvara för dataloggning och aktiverar en fjärranslutning. Du får onlinetillgång till historikrapporter i Konecranes kundportal. Vissa användningsdata samlas automatiskt in via en modul som är installerad på utrustningen eller via en direkt nätverksanslutning på utrustningen.

I grundversionen förser tjänsten dig med användningsinformation om utrustningen. Den avancerade versionen tillhandahåller OEE-faktorn (Overall Equipment Efficiency) och information om utrustningens användning, prestanda och kvalitet.