FJÄRRTJÄNSTEN TRUCONNECT®

TRUCONNECT är en uppsättning fjärrtjänster som stöder underhållsverksamhet och möjliggör förbättringar inom säkerhet och produktivitet. Tjänsterna är en viktig del i underhåll i realtid under hela livscykeln.

jpg_large_truconnect_2015_01_konecranes2.jpg

Framtiden för underhåll är redan här

TRUCONNECT® är en uppsättning fjärrserviceprodukter som kopplar samma data, maskiner och människor.

the_future_of_maintenance_swedish.jpg

Fjärrövervakning

Fjärrövervakningen TRUCONNECT använder sensorer för att samla in data angående drifttider, motorstarter, arbetscykler och nödstopp, vilket ger insyn i kranens användning. Tjänsten övervakar även bromsar och omriktare.

jpg_large_truconnect_2015_04_konecranes6.jpg

Produktionseffektivitet för maskinverktyg

TRUCONNECT Produktionseffektivitet är utformat för att mäta OEE-faktorn (Overall Equipment Efficiency) hos maskinverktyg. Tjänsten loggar användningsdata via fjärranslutningar så att du får beslutsunderlag för effektivitetsökningar i produktionen.

remote_efficiency.png