Vår kran är nästan 30 år gammal. Hur kan vi ta reda på hur lång tid den har kvar?

Vid en CRS Konditionsanalys bedöms kranens skick och dess kvarvarande livslängd. Ett team med utbildade Konecranes-specialister samlar in information, gör en detaljerad inspektion, tillhandahåller kundspecifika beräkningar och utför en konstruktionsanalys. Den omfattande rapporten och expertkonsultationen ger dig vägledning för beslut om reparation, modernisering eller utbyte av utrustningen.

how_much_time_is_left.jpg

Är visuell inspektion enda sättet att se vad som pågår inuti linan?

Linorna kan innehålla hundratals enskilda kardeler. Trasiga kardeler på linans utsida kan upptäckas vid visuella inspektioner, men skicket på kärnan och invändiga kardeler syns inte. RopeQ kombinerar visuella och magnetiska inspektionsmetoder för att bedöma såväl linans utsida som interna linor, kardeler och kärnor som inte syns. Dessa data kan användas för att bedöma om linan fortfarande är säker att använda.

wire_rope.jpg

Jag har hört att utmattningssprickor leder till växellådsfel. Hur kan jag bedöma skicket på mina lyftkranar?

Vid en växellådsinspektion undersöks interna komponenter som normalt inte undersöks vid en rutininspektion. Vi använder ett endoskop för att visuellt inspektera kugghjul, lager, axlar och kilar samt gör en oljeanalys. I vissa fall rekommenderar vi demontering av växellådan och en icke-förstörande bedömning av enskilda växlar och andra interna komponenter.

hoist_gears.jpg

Våra hjul är mycket slitna och vår kran fastnar i rälen. Vad har jag för alternativ?

Rälen kanske inte är så rak som du tror. Vid en ™ RailQ Bananalys används en fjärrstyrd robot för att ge dig en djupgående analys av banans rakhet och skick. RailQ mäter spann, rakhet, lutning och höjdskillnaden räl till räl. Du får en lättläst rapport med 3D-bilder som visar rälens problemområden. Våra tekniker går igenom informationen och ger rekommendationer. Kombinera RailQ med en CraneQ™ Geometrianalys för mer information om kranens hjul, styrrullar och andra komponenter.

wheel_wear.jpg

Hur kan vi förbättra våra kranförares säkerhet och skicklighet?

Studier visar att mänskliga fel ofta orsakar kranolyckor. Vår kranförarutbildning bidrar till färre fel och ger kunskaper som hjälper förarna att undvika personskador orsakade av felaktig krananvändning. Utbildningen kan ske vid er anläggning eller vid en av Konecranes utbildningsplatser.

crane_operators.jpg

Vi har för närvarande ett underhållsprogram, men finns det risk att vi missar någonting?

I USA och Kanada är Analys av efterlevnadsbrister en noggrann studie av era inspektionsmetoder, er dokumentation, ert program för förebyggande underhåll, era reparationsprocesser och säkerheten för era förare. Konecranes experter gör anteckningar medan de går runt på anläggningen och samlar information via samtal med kranförare och annan personal. Vi sammanställer alla säkerhetsproblem vi upptäcker som kan kräva omedelbar uppmärksamhet och upprättar en slutrapport för åtgärdsplaner.

maintenance_program.jpg