Felavhjälpande underhåll och eftermontering

Felavhjälpande underhåll utförs när ett fel har upptäckts och syftar till att återställa kranen till sådant skick att den kan utföra de uppgifter den är avsedd för. Om kända fel repareras i tid minskar risken för haverier och detta är ofta ett lagkrav.

Eftermonteringar är ofta relativt enkla och ekonomiskt sett bra för att lägga till nya funktioner och ny teknik till en befintlig traverskran. Vanliga eftermonteringar är lyft- och komponentbyten, variabel hastighetskontroll, fjärrkontroll och LED-belysning. I jämförelse med moderniseringar kräver eftermontering normalt mycket mindre planering och stilleståndstid.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Planerade kranreparationer

Att åtgärda kända fel är bra för säkerheten och ekonomiskt sunt. Komponentfel som upptäcks vid inspektioner och förebyggande underhåll dokumenteras och vi diskuterar felavhjälpande åtgärder med dig. Vi tar hänsyn till ert produktionsschema när vi koordinerar kran- och lyftreparationer för att minimera stilleståndstiden.

I händelse av haveri kan ni kontakta oss för nödreparationer.

planned_crane_repairs.png