Felavhjälpande underhåll och eftermontering

Felavhjälpande underhåll utförs när ett fel har upptäckts och syftar till att återställa kranen till sådant skick att den kan utföra de uppgifter den är avsedd för. Om kända fel repareras i tid minskar risken för haverier och detta är ofta ett lagkrav.

Eftermonteringar är ofta relativt enkla och ekonomiskt sett bra för att lägga till nya funktioner och ny teknik till en befintlig traverskran. Vanliga eftermonteringar är lyft- och komponentbyten, variabel hastighetskontroll, fjärrkontroll och LED-belysning. I jämförelse med moderniseringar kräver eftermontering normalt mycket mindre planering och stilleståndstid.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Planerade kranreparationer

Att åtgärda kända fel är bra för säkerheten och ekonomiskt sunt. Komponentfel som upptäcks vid inspektioner och förebyggande underhåll dokumenteras och vi diskuterar felavhjälpande åtgärder med dig. Vi tar hänsyn till ert produktionsschema när vi koordinerar kran- och lyftreparationer för att minimera stilleståndstiden.

I händelse av haveri kan ni kontakta oss för nödreparationer.

planned_crane_repairs.png

Lyftbyte

Börjar det bli dags att byta lyft? Oavsett hur väl du tar hand om den kan den ändå inte användas hur länge som helst.

Konecranes CXT® linlyftar kan eftermonteras på de flesta kranar. Våra färdiga lyft är enkla att installera och monteringen påverkar produktionen minimalt.

hoist_replacement_8_20.png

Byte av krankomponenter

Förutom lyft finns det många andra komponenter som kan bytas eller eftermonteras:

• Åkmaskineri, bryggor, hjul, drivenheter, m.m.
• Stegar, plattformar och annan utrustning för tillträde till kranen
• Säkerhetsanordningar som linor och gränsbrytare
• Drivenheter och lyftmotorer

crane_component_replacement_8_20.png

Styrningsuppgraderingar

Det finns flera olika eftermonteringssatser som kan förbättra kranens drivning och styrning.

Laststyrning: Steglös hastighetsstyrning, system för att undvika kollisioner och annan teknik kan ofta läggas till eller uppgraderas så att ny teknik används.

Radio: Manöverdon kräver att föraren flyttar sig med kranen. Med radiostyrning kan föraren stå på en plats där lasten kan ses bättre.

Ledningssystem: Konecranes erbjuder ledningssystem, inklusive traverskablar, energikedjor och ledningsskenor som ökar säkerheten och minskar driftskostnaderna.

power_and_control_upgrades.png

Smarta funktioner

Det finns en mängd smarta funktioner för traverskranar som ger dig bättre kontroll över materialhanteringen i produktionsprocessen.

Svängningskontrollen är konstruerad för att automatiskt begränsa lastens svängningar genom att styra bryggans och vagnens acceleration och retardation.

Förhindrande av snabblyft ger smidig lastkontroll. Om föraren gör ett försök att plocka upp en last för snabbt justeras lyfthastigheten omedelbart automatiskt.

Skyddade områden är spärrade områden som kranföraren inte kan köra in i eller ändra.

smart_features_8_20.png

Eftermontering av LED-belysning på kranar

Traditionella metallhalogen- eller halogenlampor har kort livslängd och kan skadas av vibrationer, vilket resulterar i ökade kostnader och sämre effektivitet. Med en eftermontering av LED-belysning får du lampor med mycket längre livslängd och lamporna skadas inte lika lätt av vibrationer.

Traditionell belysning kan stå för 50 till 90 procent av den elektricitet en kran använder. Belysningen är därför en stor kostnad i all kranverksamhet. LED-lampor ger lika bra belysning av arbetsområdet som standardlampor, men förbrukar lite över en tredjedel av energin.

ledlighting.jpg

Koppla upp dig mot din kran

En anslutning för service på distans finns som eftermonteringssats och kan installeras på befintliga industrikranar så att TRUCONNECT® Fjärrtjänster kan användas. Med den här eftermonteringssatsen kan du få detaljerad information från kranarna och den skickas till den enhet du själv väljer. TRUCONNECT analyserar och sammanställer data från kranen och förvandlar den till värdefull information så att du kan övervaka kranarna med den senaste tekniken.

get_connected_to_your_crane_fleet.png