You are here

Kranordlista

onormala driftförhållanden bromsning, mekanisk

onormala driftförhållanden :  ogynnsamma, farliga eller skadliga miljöförhållanden för krandrift, till exempel: korrosiva ångor, exponering för ogynnsamt väder, extremt låga eller höga temperaturer, farliga lyftställen samt fuktig eller dammfylld atmosfär.

(traverskranens) bom : en horisontell balk som används för att både lyfta och sänka lasten på en annan punkt än direkt under telfertrumman eller vagnen; monterad på vagnen.

(portalkranens) bom : en förlängning av vagnens löpbana som ofta används för att få fritt utrymme för portalkranen genom att dras in eller höjas.

administrativ myndighet eller tillsynsmyndighet : om en statlig jurisdiktion inte är tillgänglig: den anställde, eller om statlig jurisdiktion är tillgänglig: den statliga myndigheten.

broms: en anordning som inte är en motor, som använder kraft eller friktion för att avbryta en rörelse

bromshydraulik: metod för att kontrollera eller minska hastigheten genom förflyttning av en vätska.

bromsning, omvänt vridmoment (pluggning): metod för att kontrollera hastigheten genom att kasta om motorns polaritet eller fassekvens för att bilda ett vridmoment i motsatt riktning till motorns rotation.

broms, paus- : en friktionsbroms som slås på automatiskt och hindrar lyftrörelser när bromsen inte har ström.

broms, mekanisk last-: en automatisk friktionsbroms som kontrollerar laster vid sänkning. Anordningen behöver moment från motorn för att sänka lasten men belastar inte motorn vid lyft av laster.

bromsning, dynamisk: metod för att kontrollera hastigheten genom att motorn fungerar som generator och sprider energin i motstånd.

bromssätt: anordning eller metod som använder antingen kraft eller friktion för att stanna upp eller avbryta en rörelse.

bromsning, virvelström: metod för att minska eller kontrollera hastigheten med hjälp av en elektrisk asynkron lastbroms.

bromsstyrning: metod att kontrollera hastigheten genom att överföra energi i motsatt riktning eller genom att avlägsna energi från den kropp som rör sig.

utsedd, utnämnd: när arbetsgivaren eller dennes ombud uttryckligen ger en person ansvar. bemyndigad: att ha tillsynsmyndighets eller annan behörig myndighets tillstånd att utse en person.

hjälplyft: oftast avses en reservenhet för lyft vid högre hastighet eller med lägre märklast än den primära lyftenheten.

bromsning, nöd-: metod för att sänka hastigheten på en drivanordning när det inte finns ström. Inbromsningen genomförs till följd av en operatörsåtgärd eller i vissa fall automatiskt vid avbrott av strömtillförseln till drivenheten.

broms, mekanisk: en metod som använder friktion för att minska hastigheten.