You are here

Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

Stock exchange release

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 20 november 2018 mottagit ett meddelande, enligt vilket BlackRock Investment Management (UK) Limited:s totala ägarandel i aktier och röster har underskridit 5 procent.

Den 19 november 2018 uppgick BlackRock Investment Management (UK) Limited:s innehav genom aktier och finansiella instrument till under 5 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

BlackRock, Inc:s andel:

  % av aktier och röster (A) % av aktier och röster genom finansiella instrument (B) Summan av %-andelarna (A+B) Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 5,62% 2,09% 7,72% 78 921 906
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan 7,91 % 1,63 % 9,54 %  

Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie/aktieslag ISIN-kod Antal aktier och röster Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster %-andel av aktier och röster  
  Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)  
FI0009005870   4 438 483   5,62%  
SUMMA A   4 438 483   5,62%  

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument Förfallodag Lösendag Leveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)Antal aktier och röster Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
Securities Lent N/A N/A Aktieleverans 1 655 848 2,09%
           
SUMMA B       1 655 848 2,09%

Ytterligare information:

Namn % av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Båda totalt
BlackRock Investment Management (UK) Limited     under 5%

KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 uppgick koncernens omsättning till 3 136 MEUR. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com