You are here

Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

Stock exchange release

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 11 januari 2018 mottagit ett meddelande, enligt vilket BlackRock, Inc:s totala ägarandel i aktier och röster har underskridit 15 procent.

Den 10 januari 2018 uppgick BlackRock, Inc:s totala innehav genom aktier och finansiella instrument till 14,90 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

BlackRock, Inc:s andel:
 

 

% av aktier och röster (A)

% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)

Summan av %-andelarna (A+B)

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

13,82%

1,07%

14,90%

78 921 906

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan

13,78%

1,24%

15,02%

 

Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster
 

Aktieserie/aktieslag ISIN-kod

Antal aktier och röster

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009005870

 

10 912 439

 

13,82%

SUMMA A

 

10 912 439

 

13,82%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML
 

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Securities Lent

N/A

N/A

Aktieleverans

53 164

0,06%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

799 086

1.01%

SUMMA B

 

 

 

852 250

1,07%

 

Ytterligare information:

 

Namn

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Båda totalt

BlackRock Investment Management (UK) Limited

10,73%

1,03%

11,77%

 

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 omsatte koncernen (jämförbart sammanslaget bolag) 3 278 MEUR. Koncernen har 16 600 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com