You are here

Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

Stock exchange release

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 4 oktober 2017 mottagit ett meddelande, enligt vilket BlackRock, Inc.:s totala ägarandel i Konecranes Abp:s aktier och röster har överskridit 15 procent. Den 3 oktober 2017 uppgick Blackrock Inc:s totala innehav genom aktier och finansiella instrument till 15,14 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

BlackRock, Inc.:s andel:

 

% av aktier och röster (A)

% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)

Summan av %-andelarna (A+B)

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

13,44 %

1,69 %

15,14 %

78 921 906

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan

12,36 %

1,41 %

13,77 %

 

Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie/aktieslag ISIN-kod

Antal aktier och röster

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009005870

 

10 612 893

 

13,44 %

SUMMA A

 

10 612 893

 

13,44 %

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Securities Lent

N/A

N/A

Aktieleverans

38 407

0,04 %

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

1 298 213

1,64 %

SUMMA B

 

 

 

2 336 620

1,69 %

Ytterligare information:
 

Namn

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Båda totalt

BlackRock Investment Management (UK) Limited

10,96 %

1,45 %

12,42 %

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 omsatte koncernen (jämförbart kombinerat bolag) 3 278 MEUR. Koncernen har 16 800 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).