You are here

Pålitliga varvskranar

Vi erbjuder ett mycket brett utbud av utrustning för skeppsvarv, från verkstadskättingtelfrar till portalkranen Goliath. Vår erfarenhet från över hundra skeppsvarv över hela världen, vilket ger förståelse för våra kunders verksamhet.