You are here

Rätt kranar för er anläggning

Alla kranar i det farliga produktionsområdet måste skyddas mot korrosion från värme, damm, fukt och konstant användning. Konecranes har ett utbud av kranar som används till att hantera koks. Våra kokskranars design utvecklas genom dialog med raffinaderianvändare över hela världen. Alla typer av kokskranar sätts ihop med samma standardiserade komponenter. Utbytbarhet minskar antalet delar och snabbar upp leveransen av reservdelar.