You are here

Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

Stock exchange release

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 7 september 2017 mottagit ett meddelande, enligt vilket BlackRock Investment Management (UK) Limited:s totala ägarandel i aktier och röster har överskridit 10 procent. Dessutom BlackRock Investment Management (UK) Limited:s ägarandel i aktier och röster har överskridit 10 procent

Den 6 september 2017 uppgick Blackrock Inc:s totala innehav genom aktier och finansiella instrument till 13,77 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

BlackRock, Inc.:s andel:
 

 

% av aktier och röster (A)

% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)

Summan av %-andelarna (A+B)

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

12,36 %

1,41 %

13,77 %

78 921 906

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan

10,77 %

1,07 %

11,85 %

 

Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster
 

Aktieserie/aktieslag ISIN-kod

Antal aktier och röster

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009005870

 

9 755 878

 

12,36 %

SUMMA A

 

9 755 878

 

12,36 %

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML
 

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Securities Lent

N/A

N/A

Aktieleverans

199 917

0,25 %

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

915 404

1,15 %

SUMMA B

 

 

 

1 115 321

1,41 %

 

BlackRock Investment Management (UK) Limiteds totala ägarandel i aktier och röster har överskridit 10 procent.

Dessutom BlackRock Investment Management (UK) Limiteds ägarandel i aktier och röster har överskridit 10 procent.

 

Namn

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Båda totalt

BlackRock Investment Management (UK) Limited

10,27 %

1,30 %

11,57 %

 

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. Koncernen har 16 800 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com